ATA AÖF, AUZEF ve ANADOLU AÖF DERS KAYNAKLARI
DERS KİTAPLARI, ÖZETLER ve SORULAR
Aşağıda bulunan numaralardan yada online olarak üye (kayıt) olmadan HIZLI ŞEKİLDE SİPARİŞ verebilirsiniz.

Ata Aöf Öğrenci Bilgi Kılavuzu

2022-08-18
Ata Aöf Öğrenci Bilgi Kılavuzu


Ara Sınıf Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2.3. ve 4. sınıf öğrencileri) akademik takvimde belirtilen tarihler de materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan /yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde atanan bu derslerde değişiklik yapabileceklerdir.
Fakültemizde üstten ders alma uygulaması bulunmamaktadır

Fakültemizde  dersler

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yürütülmektedir.


Öğretim  Yönetim Sistemi (LMS)

    LMS, öğrencilerin bilgisayarve mobil iletişim teknolojilerini kullanarakgünün her saatinde ders materyallerine ulaşabildikleri birsistemdir.

Öğrencilerimiz bu sistem üzerinden ders materyallerine ders anlatım videolarına ulaşabilmekte ve sınavlarla ilgili taleplerini Fakültemize iletebilmektedirler.

Ders Kitapları

 

                Ders kitapları alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanarak LMS üzerinden öğrencilerimize sunulmaktadır. Çağın gereklerine uygun olarak hazırlanan ve elektronik ortamda öğrencilerimize sunulan ders kitapları dışında basılı bir materyalimiz bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz akademiktakvimde belirtilen ders başlama tarihinde LMS üzerinden ders kitaplarına erişebilmektedirler.
LMS için kullanıcı adı ve şifrenizT.C. kimlik numaranızın tamamıdır.


Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi

               
Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik imzalı Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi alabilirler. Islak imzalı ve mühürlü Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi talebinde bulunan öğrencilerimize de posta/kargo yolu ile bu belge gönderilmektedir

Ders Muafiyeti

 

            Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, daha önce herhangi biryükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerden YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olanlarınTürk Dili l-ll, Yabancı Dil l-ll ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II derslerinden muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılmaktadır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Ancak, Fakültemizde kayıtlı iken devam edilen yükseköğretim programından mezun olunduğunda başvurulması halinde yarıyıl başlangıçlarında muafiyet işlemleri yapılmaktadır

Sınavlar

                Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir ara sınav (vize), bir yarıyıl sonu sınavı (final) ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak
FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmaz üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılmaktadır.

Blok Uygulama derslerinde ara sınav (vize sınavı) yapılmamaktadır. Öğrencilerin uygulama puanları ara sınav yerine geçmektedir. Ayrıca Blok Uygulama derslerinden devamsızlıktan kalan öğrenciler final, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavlarına katılamazlar.

Sınavlar ülke genelinde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

Sınav İl Merkezi Değişikliği

                Ülkemizdeki tüm illerde ve bazı büyük ilçelerde sınav yapılmakta olup, öğrencilerimiz bu il/ilçe merkezleri arasından sınava girmek istedikleri il/ilçeyi seçereksınav merkezini belirlerler.

     Sınav merkezi tercihleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Fakültemiztarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Sınav merkezi tercihleri tamamladıktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

Sınava Girerken Gerekli Belgeler

Öğrencilerin sınava girebilmek için yanlarında; OBS üzerinden alacakları Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belgelerde Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi yerine kullanılabilir;

     Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

     Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

     Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

     Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

     Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

     Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan'Yabancı Uyruk Numarası barındıran Geçici Koruma Kimlik Belgesi, İkamet, İzin vb. belgeler.

+ T.C. kimlik kartı edinme sürecinde. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi". Bu belgelerden herhangi birisini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

Ders Notları ve Özetleri, Ders Kitapları ve Çıkmış Soruları, Soru Bankaları

www.zaferfotokopi.com ‘dan Sipariş verebilirsiniz.. Ata Aöf Ders Kitapları ve Çıkmış Sorular