ATA AÖF, AUZEF ve ANADOLU AÖF DERS KAYNAKLARI
DERS KİTAPLARI, ÖZETLER ve SORULAR
Aşağıda bulunan numaralardan yada online olarak üye (kayıt) olmadan HIZLI ŞEKİLDE SİPARİŞ verebilirsiniz.

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü

2022-08-18
Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü


AUZEF’e bağlı olan Çocuk Gelişimi Programı, dört yıllık açıköğretim lisans programıdır. 

Ders Kitapları
Auzef Ders Kitapları, Soru Bankaları ve ÇözümlüSorular ve Kaynakları

 

 


Programın Amacı; 
 
Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-18 yaş arası gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış ve onların karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir.


DETAYLI BİLGİ

Çocuk Gelişimi Lisans Programıyla öğrencilere;
 • Evrensel bilim, eğitim ilkeleri ve yaşam boyu öğrenme temel alınarak çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olma,
 • Eğitim gören çocukların yaş aralığına uygun eğitim modülünü belirleme,
 • Meslek eğitimleri sayesinde çocuklarla etkili iletişim kurulabilme,
 • Türkçe’ye hâkim, öğretici adayı dilini etkili bir biçimde kullanabilme,
 • Okul öncesi çocukların bilişsel duyuşsal ve psiko-motor özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilme,
 • Alan dersleri ve uygulama dersleri ile meslekte uzmanlaşma,
 • Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların davranışsal süreçlerini gözlemleyerek analiz etme,
 • Çocukların gelişim dönemlerini düzenli olarak gözlemleyerek bu değişim dönemleri arasında meydana gelen fiziksel ve davranışsal değişiklikleri analiz etme,
 • Çalıştığı kurumda rehberlik hizmetlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenleyebilme,
 • Ebeveyn-okul işbirliği kapsamında öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini ilerletmek amacıyla kültürel çalışmalar yapabilme,
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmelerden haberdar, öğrenciler hakkındaki istatistiksel verileri mobil ortamda hazır ve düzenli olarak oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

     Çocuk Gelişimi Lisans Programı; Psikoloji, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda hazırlanmış olmasıdır. Dersler, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır.

    Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan FAZ2 içerikleri yüklenmiştir. Öğrenci Programla veya müfredatla ilgili tüm taleplerini anlık olarak sistem üzerinden iletebilmekte ve bu talepler kısa sürede yerine getirilmektedir.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

 

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir.